Συμβουλευτική Προμηθειών

Σχετικά με το Supplies Consulting

Πρόκειται για τον πιο βασικό παράγοντα στη σωστή οργάνωση και διαχείριση της επιχείρησης σας. 

Οι εξειδικευμένοι μας σύμβουλοί, έχοντας μια μακροχρόνια εμπειρία σε κλάδους όπως το λιανικό και χονδρικό εμπόριο, τον κλάδος των τροφίμων και ποτών καθώς και τον κλάδο των επισιτιστικών καταστημάτων, συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά της αποθήκης σας με τις απαιτήσεις της επιχείρησής σας, προτείνοντάς σας βέλτιστες, εξατομικευμένες λύσεις.

Τι κάνουμε:

 • Οργάνωση αποθήκης 
 • Πρόταση & διαχείριση προμηθευτών  
 • Οργάνωση παραγγελιοληψίας (Marketlist) 
 • Κοστολόγηση αγορών & αποθεμάτων (Μήνας η έτους)
 • Συμβουλευτική εκπαίδευση προσωπικού 
 • Συνεχής Υποστήριξη
 • Μηνιαίος έλεγχος αγορών και λειτουργίας προγράμματος

Η αποθήκη, τόσο από άποψη κόστους όσο και ρόλου, αποτελεί βασικό τομέα όχι μόνο των logistics, αλλά και ολόκληρης της επιχείρησής σας. Η αποθήκη αποτελεί την «καρδιά» του συστήματος.

Πραγματοποιούμε έρευνες αγοράς για να εξασφαλίζουμε τους κατάλληλους προμηθευτές για την συνεχή και ομαλή τροφοδοσία στην επιχείρηση σας. Οι προμηθευτές αποτελούν τους άμεσους συνεργάτες της επιχείρησης.

Οργανώνουμε και ετοιμάζουμε τις φόρμες ( λίστες ) για την ομαλή λειτουργιά της επιχ/σης σας, προς τους προμηθευτές καθώς και των αντίστοιχων τμημάτων που θα υπάρχουν σε αυτήν. Ένα σύστημα παραγγελιοληψίας είναι το κεντρικό νευρικό σύστημα της επιχ/σης σας.

Ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και τον τρόπο που θα επιλέξουμε να κάνουμε κοστολόγηση, δημιουργούμε και παρακολουθούμε τις κατηγορίες που ενδιαφέρουν την επιχ/ση . Για να κάνουμε κοστολόγηση , απαραίτητο στοιχείο είναι να έχουμε τα σωστά δεδομένα. Με τον τρόπο αυτό γίνεται αντιληπτή η σωστή αναλογία κόστους-χρέωσης ώστε η επιχείρηση σας να έχει κερδοφορία.

Γίνεται εκπαίδευση:

 • στον τρόπο πραγματοποίησης της παραγγελίας στον προμηθευτή. 
 • στον τρόπο παραλαβής προϊόντων σύμφωνα με τα πρότυπα HACCP.
 • στο πρόγραμμα excel όπου θα δημιουργηθεί για την εταιρίας σας  έτσι ώστε να γίνεται η σωστή κοστολόγηση του μήνα ή του έτους που χρειάζεται η επιχείρηση σας.

Η κοστολόγηση τροφίμων και πρότυπης συνταγής είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την επιχείρηση σας. 

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε το κόστος τροφίμων και πρότυπης συνταγής καθώς έχει άμεσο αντίκτυπο στην κερδοφορία της επιχείρηση σας.

 • Κοστολόγηση πρότυπόν συνταγών.
 • Τρέχουσες τιμές προϊόντων.
 • Σωστή διαχείριση προϊόντων.
 • Πρόταση συνεργασίας με αρμόδιες εταιρείες 
 • Προτεινόμενη τιμή πώλησης